top of page

VI BYGGER HÅLLBART, LÅNGSIKTIGT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT.

Together ska minska byggkostnaderna genom industriell tillverkning av byggnader som i huvudsak kommer att produceras i fabrikstillverkade trämodulelement. I nära samarbete med  leverantörerna och genom storskaliga beställningar kommer priserna kunna pressas.

Fastigheten ska förhålla sig till målen i Agenda 2030 och utöver ambitionen om hållbart byggande och ekonomiskt rimligt för ekonomisk svagare grupper, ska etableringen även innehålla en strategi för integrerad biologisk mångfald.  Med terrass på taket

(alternativt tillgång till mark invid huset) ska vi bidra med biotoptak med vilda växter, egna odlingar och bisamhällen för ökad biodiversitet. Vi ska bygga energisnålt och i lämpliga lägen placeras solceller som bidrar med egenproducerad el till drift av fastigheten.


Vi väljer att bygga modulärt i trä utan betong och med plintar som fundament minskar vi vårt miljömässiga avtryck. Vi har en ambition att hårdgöra så få ytor som möjligt och att i möjligaste mån anlägga källarlösa byggnader. Bil- och cykelpooler kommer erbjudas av operatören, varför vi har mycket låg p-norm. Våra fastigheter kommer att miljöklassas.

Image by agustina tyas
cityscape%20near%20body%20of%20water_edited.jpg

Produktionens fördelar

Tillsammans med marknadsledande leverantörer av industriellt byggda trämoduler kan vi skapa morgondagens boenden med ett hållbart och långsiktigt perspektiv. 

Axeloth Arkitekter Together Coliving Int

Bygga effektivt i trä

Together skall verka för att radikalt minska byggkostnaderna genom industriell tillverkning av byggnader som i huvudsak kommer att produceras i trämoduler och/eller i trä-element. I nära samarbete med leverantörerna och genom storskaliga beställningar kommer priserna kunna pressas. Together skapar nu en modell, såväl fysisk som i 3D, som en referensbyggnad för att tydligt visa vad vi vill åstadkomma tillsammans med aktuella kommuner. Sinnebilden är en byggnad med young professionals som uppskattar sitt boende och som väljer att bo där permanent. På entreplanet finns Biblioteket där hyresgästerna har arbetsplatser och mötesrum. Huset blir en ny mötesplats i kommunen för nya ideer och innovation och där det bubblar av aktivitet.

Image by Chelsea

Hållbarhet vägleder arbetet

Vi väljer att bygga modulärt i trä utan betong och med plintar som fundament minskar vi vårt miljömässiga avtryck. Vi ska klara mycket högt ställda krav på energieffektivitet och med terrass på taket (alternativt tillgång till mark invid huset) ska vi bidra med vilda växter, egna odlingar och bisamhällen för ökad biodiversitet. Bil- och cykelpooler kommer erbjudas av operatören.

Kontakt

United Spaces

Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Tack för ditt meddelande!

bottom of page