top of page
Image by Elena Rabkina

FRAMTIDENS BOENDE

Coliving: ett urbant och nytänkande bostadskoncept 

När du bor co-living i våra bostäder är hemmet mer än vad som ryms inom delningslägenhetens ramar. Här ges möjligheten att komma ifrån känslan av ensamhet, för att istället bo och verka
tillsammans med andra. Hela huset andas social gemenskap, och genom noggrant planerade delningsytor och servicetjänster får hyresgästerna tillgång till en hög boendestandard och livskvalitet. I hyran ingår bland annat basala saker så som värme, vatten och el. Men även en fullt möblerad bostad, ett top notch wifi, en local host som sköter all städning av de gemensamma utrymmena, samt tredjepartstjänster som vi vet attraherar och skapar ett kostnadseffektivt mervärde för vår målgrupp.

Together samarbetar i dagsläget med den ledande coliving-aktören COLIVE på den svenska marknaden. 

Mer om COLIVE

Grundades 2018 av Katarina Liljestam Beyer och Jonas Häggqvist för att råda bot på två huvudsakliga problem: bostadsbrist samt ensamhet hos unga vuxna. Bolaget har våren 2022 ca 12 anställda och växer kontinuerligt. Stora externa långsiktiga ägare utgörs av bl.a. Fastighetsbolaget Wallenstam, HEBA Fastigheter samt Konsumentföreningen Stockholm (KfS). I dagsläget har COLIVE inflyttade colivingfastigheter i Stockholmsregionen; på Södermalm, Lidingö och i Haninge. COLIVE har en stark expansionsplan i Sverige i syfte att etablera hållbara colivingbostäder för unga vuxna i primärt storstadsregionen, tillväxtregioner och städer med utpräglade lärosäten.
Läs mer på www.colive.se

Våra lägenheter

I våra hus finns det ett antal delnings- lägenheter, samt en social gemensam lounge på bottenvåningen där alla hyresgäster kan samlas och umgås. Delningslägenheterna är utformade så att mellan 6 - 12 personer bor tillsammans. Varje hyresgäst har ett privat bostadsrum, inklusive badrum och delar tillsammans med sina roomies på sällskapsytor, såsom kök, vardagsrum och balkong. Utöver den gemensamma bostaden finns tillgång till byggnadsgemensamma ytor och en social tvättstuga.
Tack vare vår smarta app sammanförs individer med likartade intressen i samma delningslägenhet. Det ökar trivseln och man bor kvar längre.

Image by Austin Distel
Image by LOGAN WEAVER

Målgrupper från olika generationer

Together kommer inledningsvis leverera för målgruppen young professionals där behovet är som störst. I ett nästa steg vill vi bredda målgruppen att också omfatta 55+ och seniorboende; i samma byggnad, i byggnader intill varandra eller som helt separata projekt. Delningsekonomin är här för att stanna; med delat boende blir kostnaderna lägre, servicen bättre och roligare att vara del i en utvecklande gemenskap.

Coliving och coworking är syskon.

Together Coliving vill underlätta för människor att leva och arbeta och kommer därför att erbjuda hyresgästerna ett coworking-space i byggnadens nedre plan. Detta space är öppet också för andra, vilket ökar utbytet mellan människorna i huset och på orten, ett stort värde för alla parter.

Enl en amerikansk undersökning kostar det i USA, ca USD 700 (ca SEK 7.000) mer per månad och person att spendera dagen vid sin arbetsplats på ”kontoret i stan”. Beloppet inkluderar resor, parkering och andra utgifter i samband härmed. Det gör att många (i USA) också av ekonomiska skäl väljer att jobba hemifrån, inte bara för att det tilltalar den moderna människan, förenklar livet och ökar effektiviteten. Rimligen har vi samma situation i Sverige. Även kommuner i Sverige uppmuntrar till idéen att stanna kvar i din hemkommun under arbetsdagarna. 

 

Coliving och Coworking är syskon, framväxta med ett gemensamt synsätt på delningsekonomi och värdet av gemenskap. De är här för att stanna.

bottom of page