top of page

OM OSS

TOGETHER COLIVING INTERNATIONAL REAL ESTATE AB startade år 2020. Initiativtagarna - med bakgrund inom fastighetsutveckling och kommunikation - startade för 20 år sedan ett av Sveriges första coworkingspace, United Spaces, en värdefull erfarenhet när man nu vill utveckla coliving.

Utöver initiativtagarna Göran Garberg och Lars Rydén återfinns flertalet profilstarka och erfarna personer från juridik, finans och fastighetssektorn. 

emma.jpg

Lär känna våra medarbetare

Lars Rydén

Styrelseordförande

Civ ek, fastighetsekonomi KTH, Lantmäteri.

Har arbetat på en rad olika fastighetsbolag, varit anställd på Catella med inriktning på fastighetsrådgivning samt drivit egen verksamhet. Brinner för utveckling och nytänkande inom fastighetsbranschen och ser gärna att transformera fastigheter och byggnader för nya ändamål. Har som konsult agerat som beställarens förlängda arm genom att ta fullt ansvar för såväl upphandling som genomförande av entreprenader.


År 2000 grundade United Spaces tillsammans med Göran Garberg, ett av världens första coworkingkoncept, som år 2019 köptes av Castellum.

Göran Garberg

VD och Styrelseledamot

Civil ekonomiexamen från Handelshögskolan, Stockholm.
Entreprenör inom kommunikation (Garbergs Annonsbyrå AB), värdedrivet ledarskap (Corporate Missions AB), miljö och hållbarhet (Alnarp Cleanwater) samt fastigheter (bl a United Spaces).  Mångårig erfarenhet av näringsliv och investeringar. Styrelseledamot i ett flertal företag och organisationer.

Emma Gremo

Styrelseledamot

Emma är utbildad byggnadsingenjör och har sedan 2013 arbetat på Oljibe, ett entreprenadföretag som i nära samverkan med kunden levererar general- och totalentreprenader. Emma har arbetat som arbetsledare/entreprenadingenjör, platschef, projektchef och nu i rollen som arbetschef. Emma är en engagerad lagspelare och en naturlig ledare och drivs av att effektivisera byggprocessen, implementera digitala verktyg i projekten samt klimat och hållbarhetsarbete.

Maria Axelsson

Styrelsesuppleant

Vd och grundare av det prisade arkitektkontoret Axeloth Arkitekter AB sedan 2014. Har lång erfarenhet av att driva fastighetsutvecklingsprojekt från planprocesser ut i nyckelfärdigt hus med tonvikt på bostads- och stadsutvecklingsprojekt. Har en specialkompetens när det gäller träbyggnadsteknik med både erhållet arkitekturpris och publiceringar i design- och tekniktidsskrifter för projekt i modern träbyggnadsteknik. Figurerade i det SVT-producerade programmet Hemma hos arkitekten som företrädare för en hållbar förtätningssyn på stadsutveckling med innehåll av integrerad biodiversitet och stärkande av grannskapsgemenskap.    

Michael Levin

Adjungerande

Efter mer än trettiofem års verksamhet som advokat, partner och grundare på en av de nu större advokatbyråerna i Sverige (och Norge) inom affärsjuridiken (Hamilton), har Michael Levin nu övergått till Together Coliving International AB (TCI), som styrelseledamot och ordförande. Michael har biträtt många bolag med M&A särskilt inom fastighetsområdet, även inom rekonstruktion och avveckling. Även haft många hyrestagare som uppdragsgivare och bl a behandlat olika nyttjanderättsfrågor. Michael har en bred affärsmässig kompetens med betoning på fastighetsrätt, vilket TCI nu får nytta av internt.

Anders Frisk

Adjungerande

Civ ek, erfaren entreprenör och investor inom hållbara investeringar. 
Anders har bl a arbetat med:
Alight AB, senior finansiell rådgivare - utvecklar, bygger, äger och driftar stora solcellsinstallationer.
LightLab AB, styrelsens ordförande - ett svenskt cleantech-företag med en patenterad teknologi för UVC baserad vatten-, luft- och ytrening.
Sustainable Tech Fund, medgrundare, partner och VD - MEUR 58 Venture Cap fond med nordiskt cleantech focus.
The Natural Step, VD - miljöorganisation med fokus på konsulting och utbildning Inom hållbarhet byggd på vetenskap.

Aaron Kaplan

Rådgivare inom miljö-och hållbarhetsfrågor

Aaron has since 2006 worked in the climate and sustainability field in various positions. He is the founder and CEO of the eco-Innovation Foundation, registered in Stockholm, with the mission to support the innovation and breakthrough of commercial value chains, which inherently drive protection and restoration of natural ecosystems. Aaron is also the founder and CEO of Sense Group, a consulting firm focusing on green business development and innovation facilitation.

Aaron holds a Master degree from Stockholm School of Economics, he has completed studies at the Stockholm Resilience Center as well as Executive program in sustainable urban system at Royal Institute of Technology. 

Kontakt

United Spaces

Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Tack för ditt meddelande!

bottom of page