top of page

FRAMTIDEN ÄR INTE BARA NÅGOT SOM KOMMER, DEN SKAPAR VI - TOGETHER

Together Coliving International Real Estate ABs uppdraget är att tillsammans med andra aktörer designa, bygga och äga sociala, kostnadseffektiva samt ekologiskt hållbara lägenheter för unga vuxna i åldern 20-35 år (young professionals), många som annars skulle stå utanför bostadsmarknaden.

Visionen är ett väl fungerande samhälle där människor kan leva och bo där de önskar och där kommuner attraherar och behåller kompetens även efter avslutade studier.

Axeloth Arkitekter Together Coliving Int

Varför vi finns

Image by Helena Lopes

DEN OHÄLSA SOM ENSAMHET OCH BOSTADSBRIST SKAPAR, VILL VI BYGGA BORT

Sveriges omfattande bostadsbrist och ökade känsla av ensamhet är skäl till den eskalerande fysiska och psykiska ohälsan. I en undersökning som Boinstitutet gjorde hösten 2019 uppgav var fjärde ung vuxen att de känner sig ensamma. Den största bidragande faktorn är bostadssituationen, som är en enorm stressfaktor. Det är höga bostadspriser och långa kötider – och som ung vuxen tvingas man bo kvar hemma längre. Ensamhet är också en viktig fråga, och har stor betydelse för enskilda individers livskvalitet.

Image by John Schnobrich

COLIVING - ETT NYTÄNKANDE BOSTADSKONCEPT

När du bor coliving i våra bostäder är hemmet mer än vad som ryms inom delningslägenhetens ramar. Här ges  möjligheten att komma ifrån känslan av ensamhet, för att istället bo och verka tillsammans med andra. Hela huset andas social gemenskap, och genom noggrant planerade delningsytor och servicetjänster får hyresgästerna tillgång till en hög boendestandard och livskvalitet. I hyran ingår basala saker såsom värme, vatten och el, men även en fullt möblerad bostad, ett top notch wifi, en local host som sköter all städning av de gemensamma utrymmena, samt tredjepartstjänster som bil- och cykelpool, förråd, smarta leveranstjänster mm som vi vet
attraherar och skapar mervärden för vår målgrupp. Denna tjänst levereras av vår samarbetspartner COLIVE. 

Image by Austin Distel

TOGETHER HAR ETT SAMARBETSAVTAL MED COLIVE AB

COLIVE är Sveriges ledande bostadsoperatör som sköter drift och uthyrning av coliving-bostäder i Sverige. Som operatör medföljer ett ansvar att garantera att samtliga hyresgäster trivs och upplever ett tryggt boende med hög boendekvalitet. Via en app sammanförs individer med likartade intressen i samma delningslägenhet. Det ökar trivseln och man bor kvar längre. Genom intresset för delningsekonomi är vårt mål att erbjuda ett hållbart, socialt, smart och kostnadseffektivt boende. COLIVE besitter bred kunskap och erfarenhet i hur bostäder bör utformas för att fungera som coliving-bostäder och har en speciellt framtagen konceptdokumentation för detta.

Image by Yilmaz Akin

VI BYGGER HÅLLBART OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Together ska minska byggkostnaderna genom industriell tillverkning av byggnader som i huvudsak kommer att produceras i fabrikstillverkade trämodulelement. I nära samarbete med  leverantörerna och genom storskaliga beställningar kommer priserna kunna pressas.

Fastigheten ska förhålla sig till målen i Agenda 2030 och utöver ambitionen om hållbart byggande och ekonomiskt rimligt för ekonomisk svagare grupper, ska etableringen även innehålla en strategi för integrerad biologisk mångfald.  Med terrass på taket

(alternativt tillgång till mark invid huset) ska vi bidra med biotoptak med vilda växter, egna odlingar och bisamhällen för ökad biodiversitet. Vi ska bygga energisnålt och i lämpliga lägen placeras solceller som bidrar med egenproducerad el till drift av fastigheten.


Vi väljer att bygga modulärt i trä utan betong och med plintar som fundament minskar vi vårt miljömässiga avtryck. Vi har en ambition att hårdgöra så få ytor som möjligt och att i möjligaste mån anlägga källarlösa byggnader. Bil- och cykelpooler kommer erbjudas av operatören, varför vi har mycket låg p-norm. Våra fastigheter kommer att miljöklassas.

Alla videoklipp
Titta nu

Visionen är ett väl fungerande samhälle där människor kan leva och bo där de önskar och där kommuner attraherar och behåller kompetens även efter avslutade studier.

Kontakt

United Spaces

Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Tack för ditt meddelande!

bottom of page